Trudne pojęcia z ekonomii.

Czytając branżową prasę niekiedy trafić można na definicje, o jakich wie się niedużo. Bardzo dobrym przykładem są przykładowo opcje, jakie dość często pojawiają się w różnych okolicznościach, lecz w rzeczywistości mało osób dokładniej będzie wiedzieć, jakie jest ich znaczenie. Należy więc zajrzeć do fachowego podręcznika, gdzie dowiedzieć się można, że opcje są instrumentami finansowymi, jakie w określony sposób wiążą wystawcę oraz nabywcę opcji. Używa się ich przeważnie w przypadku akcji, walut i pozostałych finansowych produktów. Od strony kupującego opcje zapewniają, że w wyznaczonym terminie będzie mógł kupić to co chce po ustalonych wcześniej warunkach. Kupujący ma możliwość wycofania się z zawarcia umowy, traci w takiej sytuacji zapłaconą premię. Ze sprzedaży za to wycofać się nie może sprzedający, bez względu na to, jak wyglądają obecne ceny, to będzie musiał odprzedać to na co podpisał umowę. W związku z tym że strony transakcji nie będą traktowane dokładnie tak samo, a poza tym jest sporo okoliczności które mają wpływ na ostateczną cenę, to sam zakup tego produktu musi być należycie wyszacowany. Sama wycena opcji potrzebuje używania rozbudowanych wzorów, lecz przy pewnym wysiłku można to wszystko obliczyć.

Następnym pojęciem, które dość często można słyszeć w radio lub zobaczyć w gazetach, są odprawy emerytalne. Tu już trochę więcej ludzi udzielić by mogło dobrej odpowiedzi, co to jest, lecz i tak wiedza większości osób w tym temacie będzie bardzo szczątkowa. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik, który będzie przechodził na emeryturę będzie miał prawo do dostania tego typu odprawy, z tym że takie świadczenie będzie jednorazowe, drugi raz nie można odprawy emerytalnej dostać nawet jeżeli powróciło się z emerytury do czynnej pracy. Wielkość emerytalnych odpraw będzie uzależniona od charakteru pracy, którą się wykonuje. Zdecydowana większość pracujących dostaje to świadczenie jako jednomiesięczne wynagrodzenie, lecz pewne pracownicze grupy dostać mogą więcej. Państwowi urzędnicy otrzymują nawet półroczną pensję, gdy mają 20-letni staż, także pracownicy i urzędnicy służb cywilnych i kadra nauczycielska liczyć mogą na więcej, niż pozostali obywatele.