Wycena firmy

Otwarcie własnej firmy i późniejsze jej rozwinięcie to zupełnie naturalna kolejność, która jest spotykana u większości przedsiębiorców. Lecz rozwijając przez wiele lat biznes, zyskując coraz to nowe zlecenia, kontrakty i klientów niektórzy przedsiębiorcy nie do końca będą się orientować, jak dużo ich firma będzie warta. Niekiedy tego typu pytanie będzie się pojawiać dopiero wówczas, kiedy ktoś będzie chciał złożyć ofertę na kupno firmy. Spora część przedsiębiorców zapewne zdecyduje się odmówić, gdyż dalej będzie chciała prowadzić swoją firmę, lecz jakaś część z pewnością się nad tego typu ofertą zacznie zastanawiać. Lecz w takiej chwili właściciel dokładnie powinien wiedzieć, ile w rzeczywistości jest warta jego firma, bo w przeciwnym przypadku będzie mógł dużo na takiej sprzedaży utracić. Z tego też powodu w takim przypadku niezbędna jest fachowa wycena firmy, wykonana przez niezależnego audytora. Dopiero po wykonaniu tego typy wyceny właściciel może się porządnie zastanowić i oszacować, czy przedsiębiorstwo będzie się opłacało się sprzedawać, czy odsprzeda tylko niewielką część udziałów, czy jednak ją pozostawi i w dalszym ciągu będzie prowadzić swój biznes.

Jak przeważnie w takich sytuacjach bywa, wycena udziałów wykonana być może w zróżnicowany sposób i różną metodologią. Najbardziej istotny powinien być cel, który ma takiej wycenie przyświecać. Całkowicie odmiennie firma powinna być szacowana, kiedy w grę chodzić będzie jej sprzedanie, uzyskanie inwestorów albo giełdowy debiut, a odmiennie dla celów podatkowo-księgowych. Z tego też powodu dopiero po wyznaczeniu celu audytor przystąpić może do wykonywania wyceny. Istotna będzie także metoda wyceniania, ponieważ jest ich kilka, a właściwą trzeba wybrać także biorąc pod uwagę to, do czego robiona wycena będzie wymagana. Najpopularniejsze są trzy sposoby wyceniania, to znaczy porównawcza, dochodowa i majątkowa. Porównawcza metoda skupia się na przedsiębiorstwach o takim samym profilu działalności i wielkości zatrudnienia, po analizie ich finansowych wyników i ogólnej jakości można oszacować, jak dużo warta być może wyceniana firma. Dochodowa metoda w kilku słowach będzie polegać na tym, że do wyceny wartości trzeba wziąć pod uwagę wysokość przyszłych dochodów, a majątkowa metoda to w największym skrócie wycena firmowego majątku, zmniejszonego o zobowiązania i należności.