Grecki krzyż – znak państwa i organizacji

Krzyż grecki pojawia się przede wszystkim w symbolice Grecji. Jednak można go spotkać również w innych miejscach, niekoniecznie jako znak państwowości.

KRZYŻ GRECKI JAKO SYMBOL PAŃSTWOWY

Krzyż umieszczony jest w lewym górnym rogu flagi Grecji. Ma pokazywać, że państwo jest ściśle złączone z Cerkwią prawo sławną i szczególnie z tej tradycji zbudowana jest kultura tego kraju. Pierwszy projekt greckiej flagi z krzyżem ukazał się w 1822 roku, kiedy to Grecy walczyli o wyzwolenie spod osmańskich rządów i narzucanego im islamu. Współczesna wersja flagi pochodzi z 1978 roku.
Innym państwem posiadającym grecki krzyż w symbolach państwowych jest Szwajcaria. Flaga składa się z białego krzyża na czerwonym tle. W odróżnieniu od ogromnej większości krajów, Szwajcaria posiada kwadratową flagę, a nie prostokątną. Oprócz Szwajcarii, kwadratową flagę ma tylko Watykan.

GRECKI KRZYŻ JAKO SYMBOL ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Od niego powstał Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża. Organizacja została założona w Genewie w 1863 roku przez Henri’ego Dunant’a i to właśnie poprzez odwrócenie barw flagi Szwajcarii pochodzi jej aktualna symbolika. Ruch ma na celu ratowanie życia i przeciwdziałanie przemocy względem drugiego człowieka. Obecnie działa w nim ponad 90 milionów wolontariuszy zrzeszonych w różnych krajach świata.