Umowa zlecenie w pytaniach i odpowiedziach – co się zmieni po 2022, jakie składki ZUS obowiązują teraz, ile można mieć umów i co ze zwolnieniem lekarskim?

Pracujesz na umowę zlecenie i nie wiesz, jakie masz prawa i obowiązki oraz co się zmieni wraz z obowiązkowym oskładkowaniem tych umów? Przeczytaj ten praktyczny, krótki poradnik i sprawdź, na czym będzie polegała nowa umowa zlecenie 2022 oraz jak wygląda praca na tej umowie teraz!

Umowa zlecenie – ile można mieć umów zleceń na raz?

Możesz mieć więcej niż jedną umowę zlecenie. Składki ZUS odprowadzane są wówczas tylko z jednej z umów. Dla Ciebie oznacza to, że wynagrodzenie z pozostałych umów jest większe o około 30% – z pozostałych umów nie są odprowadzane składki.
Nowa umowa zlecenie a chorobowe:
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie umowy zlecenia będą oskładkowane, także obecnie nieobowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Pracując na umowę zlecenie po 2022 roku będziesz mógł iść na zwolnienie lekarskie.

Umowa zlecenie – czy można iść na chorobowe?

Tak, jak było to powiedziane powyżej, nowa umowa zlecenie 2022, o ile nic się nie zmieni, będzie obejmowała obowiązkową składkę chorobową. Obecnie, jeśli zleceniobiorca nie napisze wniosku do zleceniodawcy o objęcie składkami na ubezpieczenie chorobowe i tym samym nie zgłosi go do ZUS, pracownik zatrudniony na umowie zleceniu nie może iść na zwolnienie L4. Studenci i uczniowie do 26 r. życia nie mogą wystosować pisma o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Umowa zlecenie a rozwiązanie umowy:
Przepisy mówią, że umowa zlecenie powinna być rozwiązana w takiej samej formie, w jakiej została zawarta. Oznacza to, że jeśli została zawarta na piśmie, w ten sam sposób musi być rozwiązana. Nie obowiązuje natomiast okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, a umowa jest rozwiązywana w sposób natychmiastowy. Może być ona zerwana zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.
Płace – Co ze studentami – nowa umowa zlecenie 2022 – czy studenci będą musieli płacić składki?
Studenci oraz uczniowie do 26 r. życia nie będą objęci obowiązkowymi składkami ZUS. W tej kwestii, wedle zapowiedzi nic się nie zmieni. Obowiązkowe składki ZUS będą dla osób po 26 r. życia bez statusu ucznia lub studenta.